Jak zarabiać więcej? Dobry sposób na negocjacje wynagrodzenia

two women sitting on leather chairs in front of table

Każdy pracownik chciałby zarabiać jak najwięcej, nie dziwi więc fakt, że wiele osób stara się co jakiś czas negocjować wysokość swojego wynagrodzenia. Ponadto w momencie, gdy pracodawca prowadzi rozmowy z potencjalnym kandydatem to właśnie kwestia jego pensji stanowi w wielu przypadkach temat najdłuższych rozmów.

Oczywiście niemal każdy pracodawca będzie się w swoisty sposób bronił przed podwyżkami wynagrodzeń, jednakże jeżeli pracownik odpowiednio się przygotuje do rozmowy, wówczas może liczyć na pozytywna dla siebie decyzję. Na pewno o podwyżkę wynagrodzenia warto starać się po jakimś czasie pracy w danej firmie, jeżeli przez ten czas wynagrodzenie pracownika nie było podwyższane.

Ponadto w sytuacji gdy pracownik się dokształcał i zdobył nowe umiejętności, przy8datne w pracy i korzystnie wpływające na realizowanie przez niego obowiązków wynikających z zatrudnienia – również jest to dobry moment, aby poprosić o podwyżkę.


Interesują cię szkolenia z podobnych tematów? Zobacz: szkolenie wynagrodzenia


Należy pamiętać także, iż są sytuacje, w których pracodawca zobowiązany jest pracownikowi wypłacać wyższe wynagrodzenie. Dotyczy to przede wszystkim osób zatrudnionych na najniższą stawkę, czyli pracujących za tak zwane minimalne wynagrodzenie.

Jego wysokość co pewien czas ulega zmianom, i w takiej sytuacji pracodawca zobowiązany jest do zmiany stawki wynagrodzenia, bez oczekiwania na prośby pracownika w tej kwestii. Obligują go do tego odpowiednie przepisy kodeksu pracy.

Aby uniknąć nieporozumień dotyczących stawek wynagrodzenia pracowników dobrze jest, jeżeli zajmujące się tym w firmie osoby posiadają odpowiednią wiedzę na ten temat. Jak chodzi o wynagrodzenie pracowników szkolenie zapoznające z aktualnymi przepisami i zasadami jego wyliczania to jeden z lepszych sposobów na zdobycie odpowiedniej wiedzy.

Bardzo wiele kwestii reguluje przede wszystkim kodeks pracy szkolenia więc zazwyczaj dość obszernie zapoznają również z tym dokumentem. Obecnie poza tymi, które zapoznają od postaw z dana tematyką dużym zainteresowaniem cieszą się takie jak szkolenie prawo pracy 2020, czyli wprowadzające w świat planowanych w przepisach kodeksu pracy zmian