Skuteczny teambuilding

man standing in front of group of men

Mówiąc wprost nawet udany wyjazd firmowy, przynajmniej w opinii samych pracowników, może nie przynosić efektów, o które chodzi pracodawcy. Co za tym idzie profesjonalnie zorganizowane działania na rzecz integracji pracowników będą zarówno zadowalające, jak i skuteczne.

Stając przed kwestią organizacji wyjazdu trzeba sobie jasno postawić pytanie co ma być celem takie go przedsięwzięcia? Jeżeli bowiem chodzi o zwykłą imprezę, bankiet czy wytworną kolację to problemu w zasadzie nie ma żadnego. Natomiast, jeżeli działania na rzecz integracji pracowników mają mieć rzeczywisty i efektywny wymiar muszą być one przeprowadzone w sposób zorganizowany, przemyślany i co najważniejsze profesjonalny.


Team building online – sprawdź jak to działa


Trzeba zatem jasno powiedzieć, że zasadnicza różnica pomiędzy wyjazdem pracowniczym a działaniem na rzecz zgrania pracowników, polega na tym, że w tym drugim przypadku mowa jest tak naprawdę o teambuilding. Zasadnicza różnica przebiega zatem nie tylko w formie, ale przede wszystkim o cel. Jak bowiem podaje się w teorii organizacji i zarządzanie integracja, jako taka nie zachodzi pomiędzy grupami wtórnymi, to znaczy takimi, które kształtują się w sposób samorzutny. Jednak jest ona procesem naturalnym w grupach pierwotnych.

Tym samym w pełnym tego słowa znaczeniu o integracji możemy mówić wtedy, kiedy obejmuje ona społeczeństwo, mieszkańców osiedla czy małej miejscowości. Jednak w przypadku pracowników integracja nie będzie możliwa. Dlatego też głównym celem działań mających sprawić, by zespół pracował lepiej powinno być stworzenie z niego sprawnej drużyny. Teambuilding ma właśnie takie zadanie. To proces, który ukierunkowuje pracowników na wspólny cel. Poprawia komunikację, przekształca przywództwo z nadzoru w przewodnictwo.

Dobry i skuteczny teambuilding będzie zatem nie tylko skuteczną formą integrowania zespołu na tyle, na ile jest to możliwe, ale przede wszystkim stworzenie takiej formy uzupełniania się wzajemnych kompetencji, by te mogły wspólnie tworzyć wyższą całość. Innymi słowy zespół staje się czymś więcej niż tylko grupą ludzi. Drużyna jest całością i jako całość zdobywa swoje cele.

Dodaj komentarz